Regler

Regler for ind-og udmeldelse

 

Vintersæson 20/21:

Regler for vintersæsonen som varer 7 måneder fra den 28. august 2020 til den 27. marts 2021.
Kurset er bindende for hele sæsonen.
1. time er uforpligtende.

Hvis eleven i første måned ønsker, at stoppe skal udmeldelse ske skriftligt senest den 28.9.2020,
såfremt der er betalt for denne måned.
Udmeldelse kan dog finde sted, hvis særlig grund gør sig gældende, og der foreligger en skriftlig udmeldelse eller mail senest 14 dage før den første i en måned.
Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til personalet eller gennem anden elev godtages ikke.
Har skriftlig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for resten af kursusperioden.

Kontingentet på en danseskole er en fast kursuspris.
Prisen nedjusteres derfor IKKE pga. senere opstart til Sæson 2020/2021.

 

Forårssæson:

Forårssæsonen varer 8-10 uger = 8 eller 10 gange.
Kurset er bindende for hele perioden.
1. time er uforpligtende.

 

3 mdr. kurser Januar:

3 mdr. kurser = 12 gange.
Kurset er bindende for hele perioden.
1. time er uforpligtende.

 

Weekend workshops:

Kurset er bindende for hele perioden.

Aftalevilkår om ændringer
som følge af COVID-19 situationen.

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker. 

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer. Læs her