Persondatapolitik

Oplysninger om danseskolens behandling af personoplysninger.
Danseskolen behandler oplysninger om kunder til brug for førelsen af danseskolens kunderegister
og bogføring. Danseskolens dataansvarlige, VJCDANS, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles
i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger,
at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i danseskolens
kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering. Bogføringsloven er retsgrundlag
for behandlingen. Ligeledes bruges de til at sende nyhedssmails via Mailchimp med information om ny nyheder. 
Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved tilmelding til danseskolen. 
Uden samtykke til danseskolens behandling af kundeoplysninger er tilmelding til danseskolen ikke mulig.

Personoplysninger om kunder i danseskolen behandles udelukkende internt i danseskolen og
videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares
personoplysningerne i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af
det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Hver kunde har ret til at anmode danseskolens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af
personoplysninger om medlemmet eller til at gøre indsigelse mod danseskolens behandling.
Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås,
at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at
modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig,
og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den
dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til danseskolens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering,
jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

FÅ besked om vores nye hold før alle andre

 

Du får mail så snart vi er klar med nye hold, nye kurser, Dance Camps og meget andet.
Du tilmeldes nyhedsbrevet fra VJCDANS med nyheder, videoer og spændende arrangementer.